Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 

 

Nybroviken med Strandvägen i fonden

 

Lästips

·        Boström, Raoul F. Ladugårdslandet med Tyskbagarbergen blir Östermalm. Trafik-nostalgiska förlaget, Stockholm 2008

·        af Petersens, Lennart (foto) och Wästberg, Per. Östermalm. Lind & Co, Stockholm 2001

 

 

Bakgrund

 

År 1945 bildades Östermalms Medborgarförening, efter något år med namnet Östermalms Kommunalförening, med syfte att tillvarata Östermalmsbornas intressen i kommunalpolitiken. Liknande föreningar fanns i andra delar av Stockholm. År 1972 fick föreningen sitt nuvarande namn. Från 1996 och en bit in på 2000-talet hette den Östermalms Hembygdsförening men nu åter Föreningen Östermalm.

 

Föreningen har under åren varit aktiv i många olika frågor. Kanske främst sådana som rör planering, byggande, trafik och parker samt stadsdelens historia och framtida utveckling i stort.

 

Studiebesök, möten och föredrag har alltid varit viktiga inslag i verksamheten.

 

Lite mer historik finns här

Om Föreningen Östermalm

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens unika stadsmiljö, verksamheter och kulturarv, verka för en god utveckling och en god stadsmiljö.

Föreningen Östermalm är partipolitiskt obunden men medlem i andra föreningar och nätverk som verkar för stadsmiljön, bland annat Förbundet Ekoparken och Stockholms Sjögård. Vi samarbetar med andra nätverk som är engagerade i stadsmiljöfrågor.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Föreningen Östermalm bevakar planering och byggande och är remissinstans för planfrågor som rör stadsdelen.

Alla intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast genom att sätta in årsavgiften 150 kr för enskild och 200 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Kontaktuppgifter finns här

Länk till styrelsen här

 

 

Östermalms historia
Ladugårdslandet var länge en lantlig, glesbebyggd del av staden. Bara de västra delarna hade tätare stadsbebyggelse efter att en stadsplan lagts ut på 1640-talet med raka gator och rätvinkliga kvarter. 1600-talskaraktären kan fortfarande upplevas här med smala gator som Nybrogatan, Sibyllegatan, Jungfrugatan, Riddargatan och Storgatan. De flesta hus är dock nyare, men det finns exempel på byggnader från 1600-talet, t ex f.d. Kronobageriet.

Från mitten av 1800-talet växte Stockholm snabbt och en modern stadsplan lades ut med bredare gator och esplanader. Det lantliga, fattiga Ladugårdslandet omvandlades till tät stenstad på några decennier. Det nya namnet Östermalm lanserades som mer passande. De enkla husen och bryggorna längs vattnet revs och den breda Strandvägen byggdes med pampiga bostadshus. Efter inspiration från Paris skapades Karlaplan och de breda esplanaderna Karlavägen och Narvavägen strålade ut därifrån. På kort tid omvandlades stadsdelen från en av Stockholms fattigaste till en där förmögna gärna bosatte sig. Men Östermalm hade länge en mycket blandad befolkning. Ryktet om det fina och förnäma Östermalm är nog sant, men det är inte hela sanningen.

 

Östermalm i dag

Östermalm bjuder på en rikt varierad bebyggelse från många epoker. Här finns byggnader från 1600-talet fram till de allra senaste åren. Stora delar är tät stenstad från 1800-talet men inom stadsdelen finns också Gärdets upplösta funkisbebyggelse från 30-talet, miljonprograms-bebyggelse i Fältöversten, exklusiva områden som Villastaden och Lärkstaden och enkla studentbostäder på Lappkärrsbereget.

På Östermalm finns några av Stockholms vackraste allégator som Karlavägen och Strandvägen. Parkerna är många och hela Djurgården finns alldeles intill.

Östermalm har bostäder av alla storlekar och upplåtelseformer. Men det är också en stadsdel med många företag och institutioner och ett rikt utbud av kultur, butiker och service. Allt finns. Teatrar, museer, restauranger av alla slag från enkla lunchställen till stjärnkrogar.

 

Några fakta

Antalet invånare i stadsdelsnämndsområdet Östermalm var 72 000 år 2015.

Det finns närmare 90 000 arbetsplatser.

Antalet bostäder var 39 000 år 2014, varav bostadsrätter 67 %. År 1990 var de 32 %.

Faktakälla: Stockholms stad Områdesfakta