Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 


  Foto Stockholms Stadsbyggnadskontor

Östermalms östligaste del med Södra Djurgården, Saltsjön och Nacka i fonden. Östermalms karaktär av tät stenstad med rätvinkliga kvarter bryts här av Karlaplan och Narvavägens diagonala sträckning mot Södra Djurgården

Stadsdelens hembygdsförening

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling och verka för en god stadsmiljö.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Alla som är intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast sker detta genom att sätta in årsavgiften 150 kr för enskild och 200 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Läs mer om föreningen här

Kontaktuppgifter finns här

 

 

Styrelse

Ordförande Marianne Rietz, 
Ledamöter: Per Linder, Göran Oljeqvist, Mats Pemer, Karin Petrén, Viveka Petrén Holmgren, Erland Ringborg, Hélène Tegnér 

 

Funktioner

Marianne Rietz ordförande

Erland Ringborg vice ordförande och sekreterare

Göran Oljeqvist skattmästare och ansvarig för medlemsregistret

Karin Petrén och Viveka Petrén Holmgren klubbmästare

Mats Pemer ansvarig för plan- och byggfrågor

i samråd med Per Linder