Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 


  Foto Stockholms Stadsbyggnadskontor

Östermalms östligaste del med Södra Djurgården, Saltsjön och Nacka i fonden. Östermalms karaktär av tät stenstad med rätvinkliga kvarter bryts här av Karlaplan och Narvavägens diagonala sträckning mot Södra Djurgården

 

Återställ Östermalmstorg

Östermalmstorg bör återfå den utformning det hade före den provisoriska saluhallen. Det förslag som tagits fram på enskilt initiativ har mer karaktär av park än torg. och bör inte genomföras. Inte heller det ”kompromissförslag” som senare tagits fram. Läs mer här

 

Gör om Roslagsvägen till stadsgata

Efter nybyggnationen vid Albano bör Roslagsvägen bli stadsgata. Då kan Albano och Kräftriket knytas samman i stället för att skiljas av en trafikbarriär. Läs mer här

Stadsdelens hembygdsförening

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling och verka för en god stadsmiljö.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Alla som är intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast sker detta genom att sätta in årsavgiften 150 kr för enskild och 200 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Läs mer om föreningen här

Kontaktuppgifter finns här

Länk till styrelsen här

 

Program hösten 2023

Onsdag 13 september

Lärkstaden. Stadsvandring med Torbjörn Haage.

 

Tisdag 10 oktober                                

Prinsens skatter. Elsebeth Welander-Berggren berättar om samlingarna på Waldemarsudde.

 

Tisdag 7 november

Carl Akrell – konstnär. officer, lantmätare och ämbetsman. Johan Martin-Lööf berättar

 

Tisdag 28 november

Om Skönhetsrådet. Rådets sekreterare Henrik Nerlund berättar.

 

Tisdag 19 december

Dirigenten och violinisten Tobias Ringborg berättar om sitt liv i musiken samt framför några musikstycken.

 

Detaljerat program här

Remissinstans för planfrågor

Föreningen bevakar planering och byggande och är remissinstans för planfrågor som rör stadsdelen.

Några av de senaste yttrandena rör:

Förtätning i Kräftriket

Utbyggnad av Hasselbacken

Påbyggnad av studentbostadshuset Forum

Utvidgning av Gröna Lund

Rivning för utbyggnad av ABBA-museet

Apple-butik i Kungsträdgården

Stockholms Översiktsplan

Södra Värtan

Program för City

Kvarteret Sperlingens Backe (Sturegallerian).

Nobelcentrum på Blasieholmen.

Strandvägskajen.

Läs mer om föreningens yttranden här.