Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 


  Foto Stockholms Stadsbyggnadskontor

Östermalms östligaste del med Södra Djurgården, Saltsjön  och Nacka i fonden. Östermalms karaktär av tät stenstad med rätvinkliga kvarter bryts här av Karlaplan och Narvavägens diagonala sträckning mot Södra Djurgården

Stadsdelens hembygdsförening

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling och verka för en god stadsmiljö.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Alla som är intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast sker detta genom att sätta in årsavgiften 100 kr för enskild och 150 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Läs mer om föreningen här

Kontaktuppgifter finns här

Länk till styrelsen här

 

Återställ Östermalmstorg

Östermalmstorg bör återfå den utformning det hade före den provisoriska saluhallen. Det förslag som tagits fram på enskilt initiativ har mer karaktär av park än torg och bör inte genomföras. Läs mer här

Gör om Roslagsvägen till stadsgata

Efter nybyggnationen vid Albano bör Roslagsvägen bli stadsgata. Då kan Albano och Kräftriket knytas samman i stället för att skiljas av en trafikbarriär. Läs mer här

 

Program våren 2021

Corona-situationen med ökad smittspridning under våren gör att de planerade aktiviteterna under återstående del av våren tyvärr måste ställas in. Vi beklagar detta men räknar med att i stället kunna genomföra dem under hösten 2021.

Även årsmötet skjuts upp till i höst.

För den som vill veta vad som planerades finns det ursprungliga programmet här.

Av de planerade aktiviteterna har ändå vandringen på Gärdet den 4 mars kunnat genomföras. Den mötte så stort intresse att den dubblerades.

 

Remissinstans för planfrågor

Föreningen bevakar planering och byggande och är remissinstans för planfrågor som rör stadsdelen.

Några av de senaste yttrandena rör:

Utbyggnad av Hasselbacken

Påbyggnad av studentbostadshuset Forum

Utvidgning av Gröna Lund

Rivning för utbyggnad av ABBA-museet

Apple-butik i Kungsträdgården

Stockholms Översiktsplan

Södra Värtan

Program för City

Kvarteret Sperlingens Backe (Sturegallerian).

Nobelcentrum på Blasieholmen.

Strandvägskajen.

Läs mer om föreningens yttranden här.