Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 


  Foto Stockholms Stadsbyggnadskontor

Östermalms östligaste del med Södra Djurgården, Saltsjön  och Nacka i fonden. Östermalms karaktär av tät stenstad med rätvinkliga kvarter bryts här av Karlaplan och Narvavägens diagonala sträckning mot Södra Djurgården

Stadsdelens hembygdsförening

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling och verka för en god stadsmiljö.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Alla som är intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast sker detta genom att sätta in årsavgiften 100 kr för enskild och 150 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Läs mer om föreningen här

Kontaktuppgifter finns här

Länk till styrelsen här

 

Program våren 2021

 

4 mars

Gärdet då och nu. Vandring med Marie Andersson, konstguide och skribent.

 

25 mars

I Norra Hedvig Eleonora. Vandring med Stockholmskännaren Johan Haage.

 

6 april

Per Olof Hallman, arkitekt och stadsplanerare, Lärkstadens upphovsman. Föredrag av Christian Bratt.

 

27 april

Årsmöte. Från Abborberget till Överskärargränd. Om gatu- och kvartersnamn med Eva-Karin Gyllenberg

Handlingar till årsmötet finns här

 

4 maj

Rettigska Villan. Guidad visning

 

Klicka här för att se det fullständiga programmet

 

Remissinstans för planfrågor

Föreningen bevakar planering och byggande och är remissinstans för planfrågor som rör stadsdelen.

Några av de senaste yttrandena rör:

Påbyggnad av studentbostadshuset Forum

Utvidgning av Gröna Lund

Rivning för utbyggnad av ABBA-museet

Apple-butik i Kungsträdgården

Stockholms Översiktsplan

Södra Värtan

Program för City

Kvarteret Sperlingens Backe (Sturegallerian).

Nobelcentrum på Blasieholmen.

Strandvägskajen.

Läs mer om föreningens yttranden här.